حاجی

جداً چه چیزی باعث شد

تا نسبت به خداوند کریم و بخشنده ات

مغرور بشی؟

چند رکعت نمازت

خانواده و عشیره ات

ریش بلند  پُست و مقامت

چند ورق کتاب و مدرک کاغذیت

مال و اموال ؛ خونه و ماشینت

جوانی و دوستان اهل حالت

زور بازو و تیز بودنت

هوش و سیاستت؟

سوره انفطار آیه6  را بخون ؛ جمع کن بیا وقت حج شده

/ 0 نظر / 22 بازدید