احرام

احرام

پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمود :

چون احرام بستی و لبّیک گفتی، خداوند در مقابل هر تلبیه ده حسنه برای تو می نویسد و ده گناه تو را پاک می کند.

فإذا أحرمت ولبیّت کتب الله تعالی لک فی کلّ تلبیة عشر حسنات، ومحا عنک عشر سیئات

(من لایحضره الفقیه، ج2، ص131)

پیامبر(صلی الله علیه وآله) همچنین می فرماید:

کسی که در حال احرام از روی ایمان و برای خدا هفتاد مرتبه تلبیه بگوید، خداوند نسبت به آزادی وی از آتش جهنم و دوری او از نفاق، یک میلیون فرشته را گواه می گیرد.

من لبّی فی إحرامه سبعین مرة إیماناً واحتساباً، أشهد الله له ألف ألف ملک ببراءة من النار و براءة من النفاق

(کافی، ج4، ص337)

هنگامی که مردم مُحرم می شوند از سوی خداوند ندامی رسد

امام رضا (علیه السلام) فرمود :

هنگامی که مردم محرم می شوند ازسوی خداوند ندا می رسد : ای بندگان من ، همانگونه که برای من محرم شدید من نیز شما را بر آتش جهنم حرام می کنم.

(من لا یحضره الفقیه، ج2، ص127)

200725alsh3er.gif

غسل احرام : یعنی تطهیر باطن و پاک شدن از آلودگی های اخلاقی .

بیرون آوردن لباس دوخته : یعنی دوری از تشخصات وتعیّنات دنیوی و زینت ها و مدال ها و مقام و منصب دنیایی و پرهیز از لباس معصیت .

لباس احرام : یعنی پوشش ساده ای که می خواهی با آن خدا را ملاقات کنی ، پوشیدن لباس طاعت و بندگی وتقوا .

طـواف

59728876

امام صادق(علیه السلام) فرمود :

وقتی که خداوند به فرشته ها امر کرد به آدم سجده کنند این امر بر آنها سخت آمد و گفتند : آیا روی زمین مفسد و خونریز قرار می دهی؟ در حالی که ما تقدیس و تسبیح تو می کنیم؟!

خداوند فرمود : من چیزی می دانم که شما نمی دانید و به خاطر اعتراض آنها ، بر آنان غضب کرد، فرشته ها تقاضای عفو کردند خداوند آنان را به طواف بیت المعمور امر کرد. آن ها هفت سال طواف کردند و از خداوند مغفرت خواستند. پس خداوند توبه شان را پذیرفت ، آنگاه خداوند بیت الله را در برابر بیت المعمور قرار داد تا بشر نیز با طواف به دور آن ، رضایت خداوند را تحصیل کند.

(کافی، ج4، ص188)

پیامبر(صلی الله علیه وآله) می فرماید :

هنگامی که هفت دور کعبه را طواف کنی به خاطر آن، نزد خدا برای تو عهد و پیمانی است که خداوند شرم دارد از آن پس تو را مورد عذاب خویش قرار دهد .

طـواف2

فإذا طفت بالبیت اُسبوعاً کان لک بذلک عندالله عهدٌ و ذکرٌ یستحیی منک ربّک أن یعذّبک بعده

(من لایحضره الفقیه، ج2، ص131)

امام سجاد(علیه السلام) فرمود :

چنانچه حاجی طواف کعبه ونماز آن را بجا آورد، خداوند هفتاد هزار حسنه برایاو می نویسد و هفتاد هزار گناه از او پاک می کند و هفتاد هزار درجه او را بالا می برد و هفتاد هزار حاجت او را بر می آورد و پاداش آزاد کردن هفتاد هزار بنده برای او ثبت می کند.

2 ـ من قدم حاجّاً و طاف بالبیت و صلّی رکعتین کتب الله له سبعین ألف حسنة، و محی عنه سبعین ألف سیّئة، و رفع له سبعین ألف درجة، و شفّعه فی سبعین ألف حاجة، و کتب له عتق سبعین ألف رقبة…

(کافی، ج4، ص411)

طواف قبل از اعمال حج

امام صادق(علیه السلام)فرمود :

یک طواف قبل از اعمال حج (قبل از رفتن به عرفات)با فضیلت تر ازهفتاد طواف بعد از آن است.

طواف قبل الحجّ أفضل من سبعین طوافاً بعد الحجّ                                      (کافی، ج4، ص412)

امام کاظم (علیه السلام) فرموده است :

طواف مستحبی به نیابت از دیگران : یک طواف و دو رکعت نماز برای پدر و مادر و همسر و فرزندان و دوستان وآشنایان انجام بده، وقتی به وطن برگشتی اگربه هریک بگویی که ازجانب توطواف کردم و نمازخواندم راست گفته ای.

إذا أتیت مکّة فقضیت نسکک، فطف أسبوعاً وصلّ رکعتین، ثم قل: اللّهم إنّ هذا الطواف و هاتین الرکعتین عن أبی واُمّی وعن زوجتی وعن ولدی وعن حامّتی وعن جمیع أهل بلدی… فلا تشاء إن قلت للرّجل: إنی قد طفت عنک وصلّیت عنک رکعتین إلاّ کنت صادقاً…

(کافی، ج4، ص316)

عرفات

7(4)

عرفات یعنی : شناختن و آگاهی یافتن

از امام صادق (علیه السلام) سؤال شد عرفات را چرا عرفات می نامند؟ حضرت فرمود: جبرئیل حضرت ابراهیم را روز عرفه به این مکان آورد ، چون ظهر فرا رسید جبرئیل گفت : ای ابراهیم به گناه خود اعتراف کن و مناسکت را بیاموز، چون جبرئیل گفت اعتراف کن ، اعتراف کن. لذا این سرزمین عرفات نامیده شد.

سئل عن أبی عبدالله (علیه السلام) عن عرفات، لم سمّیت عرفات؟ فقال: إنّ جبرئیل خرج بإبراهیم(علیه السلام) یوم عرفة، فلمّا زالت الشمس، قال له جبرئیل: یا إبراهیم اعترف بذنبک واعرف مناسکک، فسمّیت عرفات، لقول جبرئیل: اعترف اعترف بنابر قولی

حضرت ابراهیم در این سرزمین خواب دید که اسماعیل را در راه خدا قربانی می کند و به وظیفه خود عارف شد.فاصله سرزمین عرفات تا مکه کمتر از بیست کیلومتر است.

(علل الشرایع، ج2، ص436 / ب 173)

آزاد شدن از آتش جهنم درعرفات

پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمود :

خداوند هیچ روزی به اندازه روز عرفه بندگان خود را از آتش جهنم آزاد نمی کند.

و نیز فرمود: در میان گناهان، گناهانی است که جز در عرفات بخشیده نمی شود.

همچنین فرمود : هنگامی که مردم در عرفات وقوف می کنند و حاجات خود را با گریه و زاری درخواست می کنند، خداوند نزد فرشتگان به این مردم افتخار می کند و به فرشتگان خطاب می کند : آیا نمی بینید که بندگان من از راه های دور و غبار آلود به سوی من آمده اند و مالشان را در راه من خرج کرده اند و بدن ها را خسته کرده اند؟

آزاد شدن از آتش جهنم درعرفات

به عزت و جلالم سوگند گناهکارانشان را به نیکوکارانشان می بخشم و آن ها را از گناه پاک می کنم، مانند روزی که از مادر متولد شده اند.

(تنبیه الغافلین، ص489)

وبالأخره فرمود : آنگاه که در عرفات وقوف کنی چنانچه گناهانت به تعداد شن های شنزار یا ستارگان آسمان یا قطرات باران باشد، خداوند آن ها را خواهد بخشید.

فإذاوقفت بعرفات… فإن کان علیک من الذنوب مثل رمل عالج أو بعدد نجوم السماء أو قطر المطر لغفرها الله لک…

(تهذیب، ج5، ص25)

 

چه کسی از اهل عرفات گناهش از همه بزرگتر است؟

از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) پرسیدند:

چه کسی از اهل عرفات گناهش از همه بزرگتر است؟ حضرت فرمود: کسی که عرفات را درک کرده باشد و گمان کند خداوند او را نیامرزیده است.

قیل یا رسول الله : أیّ أهل عرفات أعظم جرماً؟ قال: الذی ینصرف من عرفات و هو یظّن انّه لم یغفر له .                                                                         (جعفریات، ج113، ص409)

امام باقر(علیه السلام) فرمود :

هیچ کس (چه نیکوکار و چه بدکار) در عرفات وقوف نمی کند مگر این که خداوند دعایش را مستجاب می کند.

ما یقف أحد تلک الجبال برّ و لا فاجر إلا استجاب له…

(کافی، ج4، ص262)

مسجد نَمِرَه

این مسجد که در وادی نَمِرَه قرار دارد، محل توقف پیامبر(صلی الله علیه وآله) و حضرت ابراهیم در روز عرفه است.

وادی نمره متصل به سرزمین عرفات و بر سر راه مشعر قرار گرفته است.

مساحت این مسجدِ بزرگ، حدود صد و بیست هزار متر مربع است و گنجایش حدود صد و پنجاه هزار نمازگزار را دارد.

city12

مشعر یا مُزدَلفه

.فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَات فَاذْکُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ…

مشعر :  یعنی مکان شعور و درک و فهم. و مُزدَلِفه ; یعنی محل تقدم و پیش رفتن به سوی منا و مکه و همچنین به معنای محل اجتماع و نزدیک به هم و به هم فشرده نیز آمده است.

این سرزمین که در محدوده حرم است، درّه ای است کم وسعت که بین عرفات و منا واقع شده و طول آن تقریباً چهار کیلومتر است. در این منطقه مسجدی است بسیار وسیع که آن را مسجد مزدلفه می خوانند. در محل همین مسجد، جبرئیل بر پیامبر(صلی الله علیه وآله) نازل شد و آیاتی را درباره مشعر برای آن حضرت تلاوت کرد.

در این سرزمین حجاج علاوه بر ماندن شب عید، باید از طلوع فجر تا طلوع آفتاب وقوف کنند و مستحب است ریگ ها را از این محل گردآورند.

بقره : 198

مشعر یا مُزدَلفه2

امام باقر(علیه السلام) می فرماید :

حشرات و جانوران مشعر از همه بیابان ها بیشتر است، اما چون شب هشتم فرا می رسد .

منادی فریاد می زند : ای حشرات و جانوران، از میهمانان و زائران خانه خدا دور شوید. سپس حشرات از مشعر به کوه های اطراف می روند; به طوری که دیده نشوند و بعد از رفتن حجاج ، به جای خود برمی گردند.

إنّ المزدلفة أکثر بلاد الله هوامّاً، فإذا کانت لیلة الترویة نادی مناد من عندالله: یا معشر الهوامّ ارحلن عن وفد الله، فتخرج فی الجبال فتسعها حیث لا تری، فإذا انصرف الحاجّ عادت                                                                                                                                                                                  (کافی، ج4، ص224)

مشعر یا مزدَلفه

امام صادق(علیه السلام) می فرماید:

کسی که از میان مِأزَمَین با فروتنی و تواضع بگذرد، خداوند گناهانش را می بخشد، و درهای آسمان در آن شب بر دعاهای مؤمنان بسته نمی شود و خداوند می فرماید: من پروردگار شمایم و شما بندگان من هستید، حقّ مرا ادا کردید و بر من است که دعای شما رامستجاب کنم.

کسی که در آن شب از خدا بخواهد گناهانش پاک شود پاک می شود و اگر بخواهد آمرزیده شود آمرزیده می شود.و چنانچه حاجی در مشعر وقوف کند از گناه خارج می شود. مِأزَمَین نام دو کوهی است که محدوده مشعر از تنگه بین آن دو کوه آغاز می شود.

(من لا یحضره الفقیه، ج2، ص138)

DASImage5518

وادی مُحَسِّر

میان مشعر و منا قطعه زمینی است که عرض آن کمتر از یکصد متر است و وادی مُحَسِّر نام دارد.

حاجیان که در مشعرالحرام وقوف می کنند، قبل از طلوع آفتاب نباید وارد وادی محسّر شوند.

نقل است که اصحاب فیل و سپاهیان ابرهه در همین نقطه به هلاکت رسیدند. چون سپاه ابرهه به سبب این شکست حسرت خوردند، این وادی به مُحَسِّر شهرت یافت.

aminudin_saidi_02062013

منا

وقتی حضرت آدم به منا آمد، از وی پرسیدند چه تمنا و آرزو داری؟ آدم تمنّای آمرزش کرد. از این جهت این سرزمین به من معروف شد.

من میان مُزدَلِفه و مکه است. طول این سرزمین حدود سه هزار و ششصد متر می باشد.

حجاج روز عید قربان در منا جمره عقبه را رمی می کنند و پس از آن قربانی کرده، سپس با انجام حلق یا تقصیر از احرام خارج می شوند.

همچنین شب های یازدهم و دوازدهم ماه ذی حجه در منا بیتوته می کنند و در روزهای آن به رمی جمرات سه گانه می پردازند و ظهر روز دوازدهم از منا به مکه کوچ می کنند.

امام باقر(علیه السلام) فرمود :

هیچ کس (چه نیکوکار و چه بدکار) در منا وقوف نمی کند مگر این که خداوند دعایش رامستجاب می کند.                                                                               (کافی، ج4، ص262)

امام صادق(علیه السلام) نیز می فرماید:

همین که مردم در منا اقامت کردند، منادی از جانب خدا ندا می دهد: اگر خواهان رضایت من هستید همانا من راضی شدم.                                                                                 (کافی، ج4، ص262)

1 (18)

مسجد خیف

خیف ، دامنه و سراشیبی کوه را گویند و چون این مسجد در دامنه کوه واقع است آن را مسجد خیف نامیده اند. در سال پنجم هجرت، یهودیان و مشرکان با برخی از قبایل عرب پیمانی را امضا کردند که به مدینه حمله کنند و به اسلام شکست سخت وارد سازند، محلّ امضای این پیمان همین مکان بوده است.

این لشکرکشی که به جنگ احزاب یا خندق معروف است با شکست دشمنان اسلام روبرو شد. این مسجد که در سرزمین منا و نزدیک جمره اولی واقع است، حدود بیست و پنج هزار متر مربع مساحت دارد و سی هزار نمازگزار را درون خود جای می دهد.

امام صادق(علیه السلام) فرمود:هفتصد پیامبر در مسجد خیف نماز خوانده اند.

(کافی، ج4، ص214)

پیامبر(صلی الله علیه وآله) نیز ایّام حج در این محل نماز می گزارد. و همچنین بنا به روایتی هفتاد پیامبر از جمله حضرت آدم در این مسجد مدفونند.

my_documents-my_Gallery-pic (261)

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
irani

سلاممممممم وب زیبای داری به منم سر بزن@};-@};-@};- -------------- http://www.robotblog.ir سیستم اتوماتیک ارسال نظر گروهی