غزه

نه بعنوان یک مسلمان

نه بعنوان یک مومن

نه بعنوان یک بشر

نه بعنوان یک جاندار

فقط بعنوان یک فلسطینی

چنین می کشندت

چون همسایه تو اسراییل است.

 

لاله های بی کفن روی زمین افتاده اند

دفن این آلاله ها در بی نشانی مشکل است

کودکان بی سر شدند و مادران خونین جگر

با پدرهای شهیدان همزبانی مشکل است

طفل ترکش خورده می پیچد به خود در خاک و خون

شکوه کردن با زبان بی زبانی مشکل است

غنچه های ناشکفته یک به یک پر پر شدند

در زمین بی شقایق باغبانی مشکل است

شور و شوق نوجوانی در فلسطین گم شده

در کفن های دریده نوجوانی مشکل است

مهربانی با یتیمان کار سهل و ساده ای است

با یتیم غزه ای نا مهربانی مشکل است

مادران قنداق خونین را به چشم خود کشند

جای لالایی مسلمان حمد خوانی مشکل است

تانک و طیاره مدام آتشفشانی می‌کنند

زندگی در دامن آتشفشانی مشکل است

با زبان روزه غزه جانفشانی می‌کند

روزه داری در زمان بی زمانی مشکل است

روی گور هر شهیدی مردمان زاری کنند

بر شهیدان فلسطین نوحه خوانی مشکل است

غزه شد قربانی شاهان بی شرم عرب

انتظار غیرت از شاهان جانی مشکل است

گوش کن ای نا رییس سازمان بی ملل

چشم بستن بر چنین ظلم جهانی مشکل است

دیده بانان جهانی صلح را قی کرده اند

با چنین نامردمانی دیده بانی مشکل است

با شیاطین جهان در سازمان بی ملل

صلح کردن روی برگ سازمانی مشکل است

دست خود بردار سیسی از گلوگاه رفح

بی گذرگاه رفح یاری رسانی مشکل است

شعر شاعر حق مطلب را ادا هرگز نکرد

حبس غزه در حصار واژگانی مشکل است

گر نگیری ای مسلمان دست هم کشیان خویش

پا نهادن در بهشت جاودانی مشکل است

خون مظلومان بگیرد دامن گردن کشان

جان به در بردن ز قهر آسمانی مشکل است

لب فرو بند از سخن «اورنگ» بی چاک و دهن

روی اجساد شهیدان شعرخوانی مشکل است

غزه در خون/ واکنشها در شبکه های اجتماعی

غزه در خون/ واکنشها در شبکه های اجتماعی 


/ 0 نظر / 5 بازدید