یا مقلب القلوب و الابصار

خدایا همانگونه که درختان را سبز و طبیعت را بیدار می کنی

به همانگونه که تغییر در احوال عالم ایجاد می کند

مرا و قلب مرا و روزگار مرا و افکار مرا

هم مورد تغییر و دگرگونی قرار بده 

و در این سال جدید مرا در صف یاران مخلصین قرار بده

آمین

/ 0 نظر / 17 بازدید